Pokemon Books

Pok é Mon Adventures: Diamond And Pearl/platinum, Vol. 3

Pok 233 Mon Adventures Diamond

PokeĢmon trainers Pearl and Diamond struggle to protect Lady and an entire city from thieves meanwhile, Lady's bodyguards believe that Pearl and Diamond have kidnapped her and Team Galactic plots what they will do with their latest invention.
Children love Diamond And Pearl Platinum, Diamond and Pearl platinum by Hidenori Kusaka. Written by Hidenori Kusaka and the publisher is VIZ Media LLC. The went on sale on the 4th of October, 2011. Should you be within the library you can very likely look it up using the classification code, MLCS 2012/42790 (P). This version is the VIZ Kids ed. has 200 pages and it is packed with black & white pictures.

VIZ Media LLC


MPN: FBA-|283401
ISBN: 1421538180
Author: Hidenori Kusaka


Quantity:
Pokemon Books - Copyright © 2019
♠MMMCXIII